Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stryszawie ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
Zapisy będą trwać od 01-31 marca 2022r. w godzinach pracy przedszkola.
Zainteresowani Rodzice proszeni są o pobranie, wypełnienie i złożenie wniosku w Przedszkolu w wyżej wymienionym terminie.