Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia do przedszkola określa regulamin. Nabór prowadzony jest w okresie od 02.03.2021r. – do 31.03.2021r.

Wnioski należy pobrać bezpośrednio w placówce lub ze strony internetowej naszego Przedszkola od dnia 02.03.2021r.

Załącznik: Regulamin rekrutacji