Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stryszawie ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
Zapisy będą trwać od 02-31 marca 2021r. w godzinach pracy przedszkola.
Zainteresowani Rodzice proszeni są o pobranie, wypełnienie i złożenie wniosku w Przedszkolu w wyżej wymienionym terminie.
 
 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOL. 2021/2022:
  • Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola: 2.03-31.03.2021r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 20.04.2021r.
  • Potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania do przedszkola- osobiścielub telefonicznie, 20.04.2021r.- 30.04.2021r. w godz: 7.00-15.00

Wszelkie aktualne informacje będą na bieżąco udostępniane na stronieinternetowej przedszkola www.przedszkole-stryszawa.pl