Przedszkole Samorządowe w Stryszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego dla zdjęć, grafik i multimediów,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf częściowo nie są dostępne cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Przedszkole Samorządowe w Stryszawie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niedostępne cyfrowo będą udostępniane osobom zainteresowanym na wniosek zgodnie z procedurą.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-20
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Świerkosz.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 33 874 71 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Stryszawa
Adres: 34-205 Stryszawa 17 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 33 874 72 72
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PRZEDSZKOLE W STRYSZAWIE DOLNEJ: 34 - 205 STRYSZAWA 278 DTEL. 33 874 71 98

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Przy drzwiach do budynku umieszczony jest dzwonek do przywołania pracownika.
Budynek jest wielokondygnacyjny, niewyposażony w windę..
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

PRZEDSZKOLE W STRYSZAWIE GÓRNEJ: 34-205 STRYSZAWA 359 TEL. 33 874 70 16

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Przy drzwiach do budynku umieszczony jest dzwonek do przywołania pracownika.
Budynek jest wielokondygnacyjny, niewyposażony w windę..
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.