Pomoce do nauki w domu:

Temat kompleksowy „Nadchodzi Zima” 

Pomoce - 7 grudnia 2020

Temat kompleksowy „Tu rosły paprocie” 

Pomoce - 2 grudzień 2020

Temat kompleksowy „Jesień na działce” 

Pomoce - 12 październik 2020