Przedszkole SamorzAdowe w Stryszawie

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach oraz dwóch salach udostępnionych w szkole podstawowej nr 2 w Stryszawie.

przedszkole1

przedszkole2

W Stryszawie Górnej znajdują się trzy oddziały:
- grupa 3-4 latków, wychowawca: mgr Barbara Miklusiak
- grupa 4-5 latków, wychowawcy: mgr Marta Jakubiak i Anita Folęga
-grupa 5-6 latków, wychowawca: mgr Edyta Kowalówka
 
W Stryszawie Dolnej znajdują się cztery oddziały:
- grupa 3-4 latków, wychowawcy: mgr Małgorzata Rusin i mgr Paulina Kubieniec
- grupa 4-5 latków, wychowawca: mgr Agata Bober
- 2 grupy 5-6 latków, wychowawcy: mgr Ramona Sałaciak-Wór i mgr Jolanta Kłapyta
 
Funkcję dyrektora placówki pełni mgr Joanna Świerkosz
Od 1 września 2020r. w przedszkolu powołano wicedyrektora, którego funkcję pełni mgr Barbara Miklusiak.
 

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o wszechstronny rozwój każdego dziecka.

W każdej z grup prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. W grupach starszych i średnich prowadzone są także zajęcia z religii oraz logopedii. W placówce realizowane są również zajęcia wyrównawcze.