• Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola: 1.03-31.03.2022r.
  • Podanie do publicżnej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22.04.2022r.
  • 25.04.2022r.- OBOWIĄZKOWE ! Zebranie z rodzicami dzieci zakwalifikowanych.
    Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola- pisemne oświadczenia;
    - Strysżawa Górna (budynek 359): godz. 15.30
    - Strysżawa Dolna (budynek 278D): godz. 16.00
  • Podanie do publicżnej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych - 04.05.2022r. do godz. 15.00.

Wsżelkie aktualne informacje będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-stryszawa.pl