Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stryszawie, informuje, iż wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Stryszawie na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci z roczników 2016-2019, zostały pozytywnie rozpatrzone. Szczegółowe listy dzieci zakwalifikowanych znajdują się w budynku Przedszkola.
Przypomina się także o obowiązkowym zebraniu w dniu 25.04.2022r. dla rodziców dzieci zakwalifikowanych, w celu potwierdzenia woli uczęszczania do Przedszkola.
-Budynek 359- godz 15.30
-Budynek 278d- godz 16.00
 
tel. kontaktowy 33 8747 198"