Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia do przedszkola określa regulamin. Nabór prowadzony jest w okresie od 01.03.2024r. – do 2.04.2024r.

Wnioski należy pobrać bezpośrednio w placówce lub ze strony internetowej naszego Przedszkola od dnia 01.03.2024r.

Załącznik: Regulamin rekrutacji